Informace o nás

Předsedkyně spolku: Renata Gondeková

Místopřesedkyně: 

Pokladní, evidence členů: Eva Ciglbauerová

web a ostatní pomocné práce: Věra Marušková

Zapisovatel: Martina Tesařová

 

iČ: 03468003

číslo bankovního účtu: 268209999/0300