Informace o nás

Předsedkyně spolku: Renata Gondeková

Místopřesedkyně web a ostatní pomocné práce: Věra Marušková 

Pokladní, evidence členů: Eva Ciglbauerová

 

 

iČ: 03468003

číslo bankovního účtu: 268209999/0300