Historie spolku:

První nápad o vzniku spolku se uskutečnil v roce 2014 při posezení u Ciglbauerů.

Ustavující schůze spolku se konala 12.8.2014.

1. členská schůze se uskutečnila 24.10.2014.