Úklid Mydlovar pod hlavičkou celorepublikové akce "Ukliďme Česko"

19.04.2015 11:48

V sobotu 18. dubna jsme se poprvé zůčastnili celorepublikové akce "Ukliďme Česko" a uklidili jsme si okolí naší vsi.

Sešlo se nás celkem asi dvacet kousků a všem, kteří přišli, tímto DĚKUJEME. 

Protože náves a její blízké okolí pravidelně, nezištně a dobrovolně uklízí Petr Gondek, tak jsme zamířili mimo obec - konkrétně do okrajů cest a silnic.

Celkem jsme sesbírali cca tunu odpadu, což je dle našeho názoru výkon více než dobrý a proto jsme si po vykonané práci s chutí dali občerstvení.

Na nákupu a zapůjčení pracovních pomůcek a občerstvení se společně podílela obec Mydlovary s firmou C plastik s.r.o.

 

Doufáme, že se do akce zapojíme i příští rok a že se nás třeba sejde zase o trochu víc... :) - abychom nedopadli tak jako ta slečna dole....

Úklid Mydlovar