Dětský den a oslava konce školního roku

25.06.2015 21:52

Díky Vám všem jsme 21.6.2015 pro naše děti uspořádali celkem vydařenou akci "Dětský den" a oslavili jsme tak zároveň začátek léta a konec školního roku.

Navzdory očekávání nám nakonec i počasí přálo a tak jsme si snad všichni užili hezké odpoledne. 

Kromě dvanácti stanovišť, na kterých děti museli splnit různé úkoly - viz hrací karta níže - jsme pozvali také malířky, které neúnavně celé odpoledne malovaly dětem obličeje. Půjčili jsme si také nafukovací hrad, který byl zejména pro menší děti velkou zábavou. No a kromě zasloužené medaile dostal každý na konci buřtík,který si mohl opéct a posilnit se po namáhavém dni.

Organizačně to byla akce celkem náročná, ale protože jste všichni vzali své úkoly zodpovědně a každý si připravil to co měl, tak jsme nenarazili na žádný problém a vše proběhlo v klidu a pohodičce. Tímto děkujeme všem, kteří se na tom jakkoliv podíleli a doufáme, že s Vámi můžeme počítat i příště...:)

Rádi bychom touto cestou také poděkovali státnímu podniku Diamo a Milanovi Dolejšímu, kteří nám přispěli do akce hezkými dárky a díky nim jsme dětem mohli udělat na závěr akce po splnění všech úkolů větší radost.

Protože jsme připravili mnoho stanovišť a neměli jsme tedy čas fotografovat, posíláme Vám alespoň fotečky od Renči Gondekové. Pokud někdo z Vás také nějaké má a poskytl by nám je ke zveřejnění, budeme jenom rádi.

Dětský den