Vánoční koncert 2016

17.12.2016 17:00

Vánoční koncert letos proběhl pod taktovkou paní učitelky Jany Hrabincové a dětí ze ZŠ ZAhájí.

Tímto jim zajejich vystoupení děkujeme.